Nie

PC-IP120

PC Pentium 120, 32MB RAM, S3Virge, 4.3GB HDD, CDROM, FDD

0 out of 5
(0)

Počítač PC Intel Pentium 120, 32MB RAM, S3Virge, 4.3GB HDD, CDROM, FDD

140,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

0 out of 5
(0)

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

66,00 72,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Pentium 4 (2.4GHz), 1GB RAM, 40GB HDD, FDD, DVD-ROM

0 out of 5
(0)

Pentium 4 (2.4GHz), 1GB RAM, 40GB HDD, FDD, DVD-ROM

PC-IP120

PC Pentium 120, 32MB RAM, S3Virge, 4.3GB HDD, CDROM, FDD

0 out of 5
(0)

Počítač PC Intel Pentium 120, 32MB RAM, S3Virge, 4.3GB HDD, CDROM, FDD

Dostupnosť:

1 na sklade

140,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

0 out of 5
(0)

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

Dostupnosť:

1 na sklade

66,00 72,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Pentium 4 (2.4GHz), 1GB RAM, 40GB HDD, FDD, DVD-ROM

0 out of 5
(0)

Pentium 4 (2.4GHz), 1GB RAM, 40GB HDD, FDD, DVD-ROM

Dostupnosť:

1 na sklade

21,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
PC-IP120 140,00  s DPH

PC Pentium 120, 32MB RAM, S3Virge, 4.3GB HDD, CDROM, FDD

0 out of 5
(0)
SKU: PCIP120

Počítač PC Intel Pentium 120, 32MB RAM, S3Virge, 4.3GB HDD, CDROM, FDD

Pridať do košíkaPorovnať
66,00 72,00  s DPH

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

0 out of 5
(0)
SKU: 16152

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

Výber možnostíPorovnať
21,60  s DPH

Pentium 4 (2.4GHz), 1GB RAM, 40GB HDD, FDD, DVD-ROM

0 out of 5
(0)
SKU: 14811

Pentium 4 (2.4GHz), 1GB RAM, 40GB HDD, FDD, DVD-ROM

Pridať do košíkaPorovnať

Zobrazené všetky 3 výsledky