D-Link DNS-323

D-Link DNS-323

41,67   bez DPH

50,00  s DPH

Nie je na sklade

Porovnať

Popis

Popis produktu
Dve pozÃcie pre 3,5″ SATA pevné disky s ľubovoľnou kapacitou1Å tyri konfigurácie pevných diskov: Å¡tandardné, JBOD (lineárne), RAID 0 a RAID 12Gigabitové ethernetové pripojenieVstavaný FTP serverVstavaný USB tlaÄový serverPrÃstupové práva a kapacitné limity pre uživateľov a skupinyUtility pre testovanie a defragmentáciuUPnP AV server pre streamovanie obsahu do kompatibilných prehrávaÄov médiÃ3Zálohovacà software umožÅujúci úplné alebo inkrementálne zálohovanieNaÄasované sÅ¥ahovanie z webových alebo FTP serverovAutomatické e-mailové hláseniaSpráva napájaniaUtilita D-Link Easy SearchKonfigurácia cez webový prehliadaÄ1 Pevné disky nie sú dodávané.2 Zrkadlenie RAID 1 vyžaduje použitie 2 interných SATA diskov.
SieÅ¥ový pamäťový adaptér pre 2 disky D-Link DNS-323 umožÅuje užÃvateľom doma alebo v kancelárii podieľaÅ¥ dokumenty, hudbu, fotografie a video v rámci siete aj cez Internet, aby k nim mali prÃstup Älenovia rodiny, priatelia alebo zamestnanci. V kancelárii tento adaptér ponúka tiež centrálny sieÅ¥ový bod na zálohovanie dôležitých súborůov a chránà ich pre prÃpad poÅ¡kodenia disku vÄaka vstavanej technológii zrkadlenia obsahu RAID 1. V domácnosti môže byÅ¥ toto zariadenie použité na prenos hudby, fotografià a videa do UPnP AV kompatibilných sieÅ¥ových prehrávaÄov médiÃ1.
Pohodlie, výkon a flexibilitaDNS-323 umožÅuje nainÅ¡talovaÅ¥ až dva 3,5″ SATA pevné disky s ľubovoľnou kapacitou2. Na inÅ¡taláciu pevných diskov nepotrebujete žiadne nástroje alebo káble, Äo významne zjednoduÅ¡uje proces inÅ¡talácie. K dispozici sú Å¡tyri rôzne režimy prevozu pevných diskov, z ktorých si môžu užÃvatelia a administrátori vybraÅ¥ ten, ktorý najlepÅ¡ie vyhovuje ich potrebám:
Standardný režim: vytvára dva samostatne prÃstupné pevné disky.JBOD: spája oba disky lineárne do jednej jednotky na dosiahnutie maximálnej pamäťovej kapacity.RAID 0: spája oba disky pre âstriedavéâ ukladanie dát, Äo prináša maximálny výkon s rýchlosÅ¥ou ÄÃtania až 23 MB/s a zápisu 15 MB/s (respektÃve 184/120 Mb/s) pri použità gigabitového ethernetového pripojenia3.RAID 1: zrkadlà (duplikuje) navzájom dáta na oboch diskoch kvôli zálohovaniu. Ak jeden z diskov v konfigurácii RAID 1 zlyhá, pokraÄuje druhý funkÄný disk v Äinnosti ako samostatná jednotka, pokiaľ nie je poÅ¡kodený disk vymenený.Okrem toho DNS-323 obsahuje USB tlaÄový server pre tlaÄ z ľubovoľného poÄÃtaÄa v sieti a ventilátor na zamedzenie prehriatia.