HP Compaq dx2300 MT Pentium D 3GHz, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP

HP Compaq dx2300 MT Pentium D 3GHz, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP, Inštalácia operačného systému: S inštaláciou OS. (+6€ s DPH)

40,00   bez DPH

48,00  s DPH

4 na sklade

Porovnať

Popis

2GB DDR2 RAM (2x1GB) (2x memory bank)
80GB HDD SATA
DVD-RW SATA
Intel Integrated Graphics Controller