2x PCI-E x16, 1x PCI-E x1

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win7

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 320GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 320GB HDD, DVD-ROM, Win7

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-ROM, Win7

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq 8100 Elite SFF, Core i3-540, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Win 7 Pro

0 out of 5
(0)

HP Compaq 8100 Elite SFF, Core i3-540, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Win 7 Pro

108,00 114,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista, Inštalácia operačného systému: S inštaláciou OS. (+6€ s DPH)

HP xw4300 Workstation E6400, 2GB RAM, 250GB HDD, Quadro NVS285, CD-RW/DVD, FDD, Windows XP Pro

0 out of 5
(0)

HP xw4300 Workstation E6400, 2GB RAM, 250GB HDD, Quadro NVS285, CD-RW/DVD, FDD, Windows XP Pro

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E7300, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E7300, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

84,00 90,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Fujitsu Esprimo P900 i7-2600, 8GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win 7 Home

0 out of 5
(0)

Fujitsu Esprimo P900 i7-2600, 8GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win 7 Home

282,00 288,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, i5-3470, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win8

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, i5-3470, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win8

189,60 195,60  s DPH Viac infoPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Athlon X4 840, 8GB RAM, 1TB HDD

0 out of 5
(0)

PC Athlon X4 840, 8GB RAM, 1TB HDD, Bez OS

216,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win7

Dostupnosť:

2 na sklade

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7

Dostupnosť:

1 na sklade

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 320GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 320GB HDD, DVD-ROM, Win7

Dostupnosť:

1 na sklade

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-ROM, Win7

Dostupnosť:

2 na sklade

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

1 na sklade

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq 8100 Elite SFF, Core i3-540, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Win 7 Pro

0 out of 5
(0)

HP Compaq 8100 Elite SFF, Core i3-540, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Win 7 Pro

Dostupnosť:

24 na sklade

108,00 114,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista, Inštalácia operačného systému: S inštaláciou OS. (+6€ s DPH)

Dostupnosť:

1 na sklade

78,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP xw4300 Workstation E6400, 2GB RAM, 250GB HDD, Quadro NVS285, CD-RW/DVD, FDD, Windows XP Pro

0 out of 5
(0)

HP xw4300 Workstation E6400, 2GB RAM, 250GB HDD, Quadro NVS285, CD-RW/DVD, FDD, Windows XP Pro

Dostupnosť:

1 na sklade

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E7300, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E7300, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

Dostupnosť:

3 na sklade

84,00 90,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Fujitsu Esprimo P900 i7-2600, 8GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win 7 Home

0 out of 5
(0)

Fujitsu Esprimo P900 i7-2600, 8GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win 7 Home

Dostupnosť:

7 na sklade

282,00 288,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq Elite 8300 SFF, i5-3470, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win8

0 out of 5
(0)

HP Compaq Elite 8300 SFF, i5-3470, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win8

Dostupnosť:

9 na sklade

189,60 195,60  s DPH Viac infoPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

1 na sklade

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Athlon X4 840, 8GB RAM, 1TB HDD

0 out of 5
(0)

PC Athlon X4 840, 8GB RAM, 1TB HDD, Bez OS

Dostupnosť:

1 na sklade

216,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

2 na sklade

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať
90,00 96,00  s DPH

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)
SKU: 31128

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win7

Výber možnostíPorovnať
90,00 96,00  s DPH

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)
SKU: 31127

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-ROM, Win7

Výber možnostíPorovnať
90,00 96,00  s DPH

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 320GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)
SKU: 31124

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 320GB HDD, DVD-ROM, Win7

Výber možnostíPorovnať
90,00 96,00  s DPH

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-ROM, Win7

0 out of 5
(0)
SKU: 31123

HP Compaq Elite 8300 SFF, G2120, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-ROM, Win7

Výber možnostíPorovnať
78,00 84,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 31113

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať
108,00 114,00  s DPH

HP Compaq 8100 Elite SFF, Core i3-540, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Win 7 Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 30932

HP Compaq 8100 Elite SFF, Core i3-540, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Win 7 Pro

Výber možnostíPorovnať
78,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 30849

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista, Inštalácia operačného systému: S inštaláciou OS. (+6€ s DPH)

Pridať do košíkaPorovnať
78,00 84,00  s DPH

HP xw4300 Workstation E6400, 2GB RAM, 250GB HDD, Quadro NVS285, CD-RW/DVD, FDD, Windows XP Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 30636

HP xw4300 Workstation E6400, 2GB RAM, 250GB HDD, Quadro NVS285, CD-RW/DVD, FDD, Windows XP Pro

Výber možnostíPorovnať
84,00 90,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E7300, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 17187

HP Compaq dc7900 CMT E7300, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

Výber možnostíPorovnať
282,00 288,00  s DPH

Fujitsu Esprimo P900 i7-2600, 8GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win 7 Home

0 out of 5
(0)
SKU: 16685

Fujitsu Esprimo P900 i7-2600, 8GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win 7 Home

Výber možnostíPorovnať
189,60 195,60  s DPH

HP Compaq Elite 8300 SFF, i5-3470, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win8

0 out of 5
(0)
SKU: 15976

HP Compaq Elite 8300 SFF, i5-3470, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Win8

Viac infoPorovnať
78,00 84,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 15770

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať
216,00  s DPH

Athlon X4 840, 8GB RAM, 1TB HDD

0 out of 5
(0)
SKU: 14822

PC Athlon X4 840, 8GB RAM, 1TB HDD, Bez OS

Pridať do košíkaPorovnať
78,00 84,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 10246

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať

Zobrazených všetkých 14 výsledkov