3x

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

0 out of 5
(0)

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

66,00 72,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

22,80 28,80  s DPH Výber možnostíPorovnať

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

0 out of 5
(0)

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC AMD Sempron 3000+, 1GB RAM, 80GB HDD, FDD, CD-ROM, WinXP

0 out of 5
(0)

PC AMD Sempron 3000+, 1GB RAM, 80GB HDD, FDD, CD-ROM, WinXP

30,00 36,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP xw4600 Workstation, E6750, 2GB RAM, 250GB HDD, NVIDIA Quadro FX560, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP xw4600 Workstation, E6750, 2GB RAM, 250GB HDD, NVIDIA Quadro FX560, DVD-RW, Vista

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

P4 2.4GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, DVD, WinXP

0 out of 5
(0)

P4 2.4GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, DVD, WinXP

27,60 33,60  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

0 out of 5
(0)

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

Dostupnosť:

1 na sklade

66,00 72,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

1 na sklade

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

Dostupnosť:

2 na sklade

16,80  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

Dostupnosť:

3 na sklade

22,80 28,80  s DPH Výber možnostíPorovnať

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

0 out of 5
(0)

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

Dostupnosť:

1 na sklade

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC AMD Sempron 3000+, 1GB RAM, 80GB HDD, FDD, CD-ROM, WinXP

0 out of 5
(0)

PC AMD Sempron 3000+, 1GB RAM, 80GB HDD, FDD, CD-ROM, WinXP

Dostupnosť:

6 na sklade

30,00 36,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP xw4600 Workstation, E6750, 2GB RAM, 250GB HDD, NVIDIA Quadro FX560, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP xw4600 Workstation, E6750, 2GB RAM, 250GB HDD, NVIDIA Quadro FX560, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

5 na sklade

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

P4 2.4GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, DVD, WinXP

0 out of 5
(0)

P4 2.4GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, DVD, WinXP

Dostupnosť:

1 na sklade

27,60 33,60  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

2 na sklade

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať
66,00 72,00  s DPH

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

0 out of 5
(0)
SKU: 16152

IBM PC 300 6345-11G, Celeron 500, 128MB RAM, 20GB HDD, FDD, DVD-RW, Win98 2nd ed.

Výber možnostíPorovnať
78,00 84,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 15770

HP Compaq dc7900 CMT E7500, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať
16,80  s DPH

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

0 out of 5
(0)
SKU: 15611

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

Pridať do košíkaPorovnať
22,80 28,80  s DPH

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

0 out of 5
(0)
SKU: 15608

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

Výber možnostíPorovnať
90,00 96,00  s DPH

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

0 out of 5
(0)
SKU: 15477

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

Výber možnostíPorovnať
30,00 36,00  s DPH

PC AMD Sempron 3000+, 1GB RAM, 80GB HDD, FDD, CD-ROM, WinXP

0 out of 5
(0)
SKU: 15289

PC AMD Sempron 3000+, 1GB RAM, 80GB HDD, FDD, CD-ROM, WinXP

Výber možnostíPorovnať
78,00 84,00  s DPH

HP xw4600 Workstation, E6750, 2GB RAM, 250GB HDD, NVIDIA Quadro FX560, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 15004

HP xw4600 Workstation, E6750, 2GB RAM, 250GB HDD, NVIDIA Quadro FX560, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať
27,60 33,60  s DPH

P4 2.4GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, DVD, WinXP

0 out of 5
(0)
SKU: 14755

P4 2.4GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, DVD, WinXP

Výber možnostíPorovnať
78,00 84,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 10246

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať

Zobrazujú sa výsledky 21–29 z 29