4x

HP Vectra VL 6/300

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

0 out of 5
(0)

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

198,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

0 out of 5
(0)

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

222,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

PC Pentium 4 2.66GHz (trieda B), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

PC Pentium 4 2.66GHz (trieda B), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP

22,80 28,80  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

25,20 31,20  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Vectra VL 6/300

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

0 out of 5
(0)

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

Dostupnosť:

1 na sklade

198,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

0 out of 5
(0)

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

Dostupnosť:

1 na sklade

222,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

PC Pentium 4 2.66GHz (trieda B), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

PC Pentium 4 2.66GHz (trieda B), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP

Dostupnosť:

1 na sklade

22,80 28,80  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

Dostupnosť:

2 na sklade

25,20 31,20  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Vectra VL 6/300 198,00  s DPH

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

0 out of 5
(0)
SKU: 30827-1

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

Pridať do košíkaPorovnať
222,00  s DPH

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

0 out of 5
(0)
SKU: 31120

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

Pridať do košíkaPorovnať
22,80 28,80  s DPH

PC Pentium 4 2.66GHz (trieda B), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP

0 out of 5
(0)
SKU: 30395

PC Pentium 4 2.66GHz (trieda B), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP

Výber možnostíPorovnať
25,20 31,20  s DPH

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

0 out of 5
(0)
SKU: 30394

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

Výber možnostíPorovnať

Zobrazené všetky 4 výsledky