4x

PC Sempron 3000+ 1GB RAM 160GB HDD DVDRW

PC Sempron 3000+, 1GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW

0 out of 5
(0)

Tower PC Sempron 3000+, 1GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW

Dostupnosť:

1 na sklade

30,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
HP Vectra VL 6/300

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

0 out of 5
(0)

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

Dostupnosť:

1 na sklade

198,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

0 out of 5
(0)

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

Dostupnosť:

1 na sklade

222,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

Dostupnosť:

2 na sklade

25,20 31,20  s DPH Výber možnostíPorovnať
PC Sempron 3000+ 1GB RAM 160GB HDD DVDRW 30,00  s DPH

PC Sempron 3000+, 1GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Tower PC Sempron 3000+, 1GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW

Pridať do košíkaPorovnať
HP Vectra VL 6/300 198,00  s DPH

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

0 out of 5
(0)
SKU: 30827-1

HP Vectra VL 6/300, Pentium II 300MHz, 64MB RAM, 4.3GB SCSI HDD, FDD

Pridať do košíkaPorovnať
222,00  s DPH

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

0 out of 5
(0)
SKU: 31120

HP Kayak XAs, Pentium II 350MHz, 128MB RAM, 4.5GB HDD, CD-ROM, FDD, Tape drive

Pridať do košíkaPorovnať
25,20 31,20  s DPH

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

0 out of 5
(0)
SKU: 30394

PC Pentium 4 2.66GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP

Výber možnostíPorovnať

Zobrazené všetky 4 výsledky