8x

HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

24,00 30,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 SFF E8400, 2GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

0 out of 5
(0)

Počítač HP Compaq dc7900 SFF E8400, 2GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista Business

45,00 51,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Fujitsu Siemens ESPRIMO P2520, C2D E4600, 4GB RAM, 200GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

PC Fujitsu Siemens ESPRIMO P2520, Core 2 Duo E4600, 4GB RAM, 200GB HDD, DVD-RW, Windows Vista Business

62,40 68,40  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC Q9550, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

PC Q9550, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Vista

114,00 120,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dx7400 microtower C2Q Q6600, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx7400 microtower C2Q Q6600, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

102,00 108,00  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

Dell Optiplex 755 SFF E6550, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Business

0 out of 5
(0)

Dell Optiplex 755 SFF E6550, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Business

66,00 72,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP 500B MT Pentium E5400, 4GB RAM, 80GB HDD, Win7

0 out of 5
(0)

HP 500B MT Pentium E5400, 4GB RAM, 80GB HDD, Win7

66,00 72,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7700 SFF, Core 2 Duo E6400, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, Win XP

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7700 SFF, Core 2 Duo E6400, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, Win XP

54,00 60,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Dell Optiplex 330 tower, E4400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

Dell Optiplex 330 tower, E4400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

60,00 66,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Dell Optiplex 760 desktop, E5300, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD, FDD, Vista

0 out of 5
(0)

Dell Optiplex 760 desktop, E5300, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD, FDD, Vista

84,00 90,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Dell OptiPlex GX620 desktop Pentium D 2.8, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM

0 out of 5
(0)

Dell OptiPlex GX620 desktop Pentium D 2.8, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM

IBM ThinkCentre M52, Pentium 4 (3GHz), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M52, Pentium 4 (3GHz), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP Pro

42,00 48,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Workstation Z400 Xeon W3530, 12GB RAM, bez HDD, Quadro 4000 2GB, DVDRW, Win7Pro

0 out of 5
(0)

HP Workstation Z400 Xeon W3530, 12GB RAM, bez HDD, Quadro 4000 2GB, DVDRW, Win7Pro

204,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Fujitsu Esprimo E7936 DT7-D3028 SFF, E7500, 3GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win 7 Pro

0 out of 5
(0)

Fujitsu Esprimo E7936 DT7-D3028 SFF, E7500, 3GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win 7 Pro

84,00 90,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

DELL OptiPlex GX520 desktop, P4 3.0GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW, FDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)

DELL OptiPlex GX520 desktop, P4 3.0GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW, FDD, Win XP Pro

30,00 36,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC E5200, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, FDD

0 out of 5
(0)

PC E5200, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, FDD

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista, Inštalácia operačného systému: S inštaláciou OS. (+6€ s DPH)

HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.4GHz, 1GB RAM, 40GB HDD, DVD-RW, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.4GHz, 1GB RAM, 40GB HDD, DVD-RW, FDD, Windows XP Professional

27,60 33,60  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

Dostupnosť:

2 na sklade

24,00 30,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 SFF E8400, 2GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

0 out of 5
(0)

Počítač HP Compaq dc7900 SFF E8400, 2GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista Business

Dostupnosť:

57 na sklade

45,00 51,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Fujitsu Siemens ESPRIMO P2520, C2D E4600, 4GB RAM, 200GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

PC Fujitsu Siemens ESPRIMO P2520, Core 2 Duo E4600, 4GB RAM, 200GB HDD, DVD-RW, Windows Vista Business

Dostupnosť:

1 na sklade

62,40 68,40  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC Q9550, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

PC Q9550, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

1 na sklade

114,00 120,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dx7400 microtower C2Q Q6600, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx7400 microtower C2Q Q6600, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

2 na sklade

102,00 108,00  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

Dostupnosť:

2 na sklade

24,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Dell Optiplex 755 SFF E6550, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Business

0 out of 5
(0)

Dell Optiplex 755 SFF E6550, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Business

Dostupnosť:

1 na sklade

66,00 72,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP 500B MT Pentium E5400, 4GB RAM, 80GB HDD, Win7

0 out of 5
(0)

HP 500B MT Pentium E5400, 4GB RAM, 80GB HDD, Win7

Dostupnosť:

6 na sklade

66,00 72,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7700 SFF, Core 2 Duo E6400, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, Win XP

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7700 SFF, Core 2 Duo E6400, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, Win XP

Dostupnosť:

1 na sklade

54,00 60,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Dell Optiplex 330 tower, E4400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

Dell Optiplex 330 tower, E4400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

2 na sklade

60,00 66,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Dell Optiplex 760 desktop, E5300, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD, FDD, Vista

0 out of 5
(0)

Dell Optiplex 760 desktop, E5300, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD, FDD, Vista

Dostupnosť:

1 na sklade

84,00 90,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Dell OptiPlex GX620 desktop Pentium D 2.8, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM

0 out of 5
(0)

Dell OptiPlex GX620 desktop Pentium D 2.8, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM

Dostupnosť:

5 na sklade

54,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

IBM ThinkCentre M52, Pentium 4 (3GHz), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M52, Pentium 4 (3GHz), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP Pro

Dostupnosť:

1 na sklade

42,00 48,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Dostupnosť:

1 na sklade

78,00 84,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

HP Workstation Z400 Xeon W3530, 12GB RAM, bez HDD, Quadro 4000 2GB, DVDRW, Win7Pro

0 out of 5
(0)

HP Workstation Z400 Xeon W3530, 12GB RAM, bez HDD, Quadro 4000 2GB, DVDRW, Win7Pro

Dostupnosť:

1 na sklade

204,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Fujitsu Esprimo E7936 DT7-D3028 SFF, E7500, 3GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win 7 Pro

0 out of 5
(0)

Fujitsu Esprimo E7936 DT7-D3028 SFF, E7500, 3GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win 7 Pro

Dostupnosť:

2 na sklade

84,00 90,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

DELL OptiPlex GX520 desktop, P4 3.0GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW, FDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)

DELL OptiPlex GX520 desktop, P4 3.0GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW, FDD, Win XP Pro

Dostupnosť:

3 na sklade

30,00 36,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC E5200, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, FDD

0 out of 5
(0)

PC E5200, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, FDD

Dostupnosť:

1 na sklade

54,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista, Inštalácia operačného systému: S inštaláciou OS. (+6€ s DPH)

Dostupnosť:

1 na sklade

78,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.4GHz, 1GB RAM, 40GB HDD, DVD-RW, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.4GHz, 1GB RAM, 40GB HDD, DVD-RW, FDD, Windows XP Professional

Dostupnosť:

1 na sklade

27,60 33,60  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dx2000 MT 24,00 30,00  s DPH

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)
SKU: 13661-1

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

Výber možnostíPorovnať
45,00 51,00  s DPH

HP Compaq dc7900 SFF E8400, 2GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 15865-1

Počítač HP Compaq dc7900 SFF E8400, 2GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Vista Business

Výber možnostíPorovnať
62,40 68,40  s DPH

Fujitsu Siemens ESPRIMO P2520, C2D E4600, 4GB RAM, 200GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 16156-1

PC Fujitsu Siemens ESPRIMO P2520, Core 2 Duo E4600, 4GB RAM, 200GB HDD, DVD-RW, Windows Vista Business

Výber možnostíPorovnať
114,00 120,00  s DPH

PC Q9550, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 31418

PC Q9550, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať
102,00 108,00  s DPH

HP Compaq dx7400 microtower C2Q Q6600, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 31415

HP Compaq dx7400 microtower C2Q Q6600, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dx2000 MT 24,00  s DPH

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

0 out of 5
(0)
SKU: 31407

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

Pridať do košíkaPorovnať
66,00 72,00  s DPH

Dell Optiplex 755 SFF E6550, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Business

0 out of 5
(0)
SKU: 31406

Dell Optiplex 755 SFF E6550, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Business

Výber možnostíPorovnať
66,00 72,00  s DPH

HP 500B MT Pentium E5400, 4GB RAM, 80GB HDD, Win7

0 out of 5
(0)
SKU: 31378

HP 500B MT Pentium E5400, 4GB RAM, 80GB HDD, Win7

Výber možnostíPorovnať
54,00 60,00  s DPH

HP Compaq dc7700 SFF, Core 2 Duo E6400, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, Win XP

0 out of 5
(0)
SKU: 31199

HP Compaq dc7700 SFF, Core 2 Duo E6400, 2GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, Win XP

Výber možnostíPorovnať
60,00 66,00  s DPH

Dell Optiplex 330 tower, E4400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 31146

Dell Optiplex 330 tower, E4400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať
84,00 90,00  s DPH

Dell Optiplex 760 desktop, E5300, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD, FDD, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 31139

Dell Optiplex 760 desktop, E5300, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD, FDD, Vista

Výber možnostíPorovnať
54,00  s DPH

Dell OptiPlex GX620 desktop Pentium D 2.8, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM

0 out of 5
(0)
SKU: 31137

Dell OptiPlex GX620 desktop Pentium D 2.8, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM

Pridať do košíkaPorovnať
42,00 48,00  s DPH

IBM ThinkCentre M52, Pentium 4 (3GHz), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 31130

IBM ThinkCentre M52, Pentium 4 (3GHz), 1GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, FDD, Win XP Pro

Výber možnostíPorovnať
78,00 84,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 31113

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 80GB HDD, DVD-RW, Vista

Výber možnostíPorovnať
204,00  s DPH

HP Workstation Z400 Xeon W3530, 12GB RAM, bez HDD, Quadro 4000 2GB, DVDRW, Win7Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 31105

HP Workstation Z400 Xeon W3530, 12GB RAM, bez HDD, Quadro 4000 2GB, DVDRW, Win7Pro

Pridať do košíkaPorovnať
84,00 90,00  s DPH

Fujitsu Esprimo E7936 DT7-D3028 SFF, E7500, 3GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win 7 Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 31051

Fujitsu Esprimo E7936 DT7-D3028 SFF, E7500, 3GB RAM, 250GB HDD, DVD-ROM, Win 7 Pro

Výber možnostíPorovnať
30,00 36,00  s DPH

DELL OptiPlex GX520 desktop, P4 3.0GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW, FDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 30908

DELL OptiPlex GX520 desktop, P4 3.0GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, CD-RW, FDD, Win XP Pro

Výber možnostíPorovnať
54,00  s DPH

PC E5200, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, FDD

0 out of 5
(0)
SKU: 30903

PC E5200, 4GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, FDD

Pridať do košíkaPorovnať
78,00  s DPH

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: 30849

HP Compaq dc7900 CMT E8400, 4GB RAM, 250GB HDD, DVD-RW, Vista, Inštalácia operačného systému: S inštaláciou OS. (+6€ s DPH)

Pridať do košíkaPorovnať
HP Compaq dx2000 MT 27,60 33,60  s DPH

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.4GHz, 1GB RAM, 40GB HDD, DVD-RW, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)
SKU: 30786

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.4GHz, 1GB RAM, 40GB HDD, DVD-RW, FDD, Windows XP Professional

Výber možnostíPorovnať

Zobrazujú sa výsledky 1–20 z 51