256MB

HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

24,00 30,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC Pentium III EB 800, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-RW/DVD, FDD

0 out of 5
(0)

PC Pentium III EB 800, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-RW/DVD, FDD

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

0 out of 5
(0)

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Fujitsu Siemens Scenic T Celeron 1000, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-ROM

0 out of 5
(0)

Fujitsu Siemens Scenic T Celeron 1000, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-ROM

24,00 30,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Wincor Nixdorf BEETLE /M-II POS Celeron M 2.4GHz, 256MB RAM, 40GB HDD

0 out of 5
(0)

Wincor Nixdorf BEETLE /M-II POS Celeron M 2.4GHz, 256MB RAM, 40GB HDD

HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

Dostupnosť:

2 na sklade

24,00 30,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

PC Pentium III EB 800, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-RW/DVD, FDD

0 out of 5
(0)

PC Pentium III EB 800, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-RW/DVD, FDD

Dostupnosť:

1 na sklade

84,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

0 out of 5
(0)

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

Dostupnosť:

1 na sklade

90,00 96,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Fujitsu Siemens Scenic T Celeron 1000, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-ROM

0 out of 5
(0)

Fujitsu Siemens Scenic T Celeron 1000, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-ROM

Dostupnosť:

1 na sklade

24,00 30,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Wincor Nixdorf BEETLE /M-II POS Celeron M 2.4GHz, 256MB RAM, 40GB HDD

0 out of 5
(0)

Wincor Nixdorf BEETLE /M-II POS Celeron M 2.4GHz, 256MB RAM, 40GB HDD

Dostupnosť:

15 na sklade

19,20  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
HP Compaq dx2000 MT 24,00 30,00  s DPH

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

0 out of 5
(0)
SKU: 13661-1

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.66GHz, 256MB RAM, 80GB HDD, CD-ROM, FDD, Windows XP Professional

Výber možnostíPorovnať
84,00  s DPH

PC Pentium III EB 800, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-RW/DVD, FDD

0 out of 5
(0)
SKU: 16817

PC Pentium III EB 800, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-RW/DVD, FDD

Pridať do košíkaPorovnať
90,00 96,00  s DPH

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

0 out of 5
(0)
SKU: 15477

COMPAQ Deskpro EN, ENS/P1.0/e/10909D01 UK, Pentium III, 1GHz, 256MB RAM, 10GB HDD, CD-ROM, Win 2000

Výber možnostíPorovnať
24,00 30,00  s DPH

Fujitsu Siemens Scenic T Celeron 1000, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-ROM

0 out of 5
(0)
SKU: 14611

Fujitsu Siemens Scenic T Celeron 1000, 256MB RAM, 20GB HDD, CD-ROM

Výber možnostíPorovnať
19,20  s DPH

Wincor Nixdorf BEETLE /M-II POS Celeron M 2.4GHz, 256MB RAM, 40GB HDD

0 out of 5
(0)
SKU: 13969

Wincor Nixdorf BEETLE /M-II POS Celeron M 2.4GHz, 256MB RAM, 40GB HDD

Pridať do košíkaPorovnať

Zobrazených všetkých 5 výsledkov