512MB

HP d530 SFF

HP d530 SFF Pentium 4 2.80GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD/CDRW, Win XP Pro

0 out of 5
(0)

PC HP d530 SFF Pentium 4 2.80GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD/CDRW, Windows XP Professional

34,80 40,80  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

Mini PC Via C3 Eden 1GHz, 512MB RAM, 60GB HDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)

Mini PC Via C3 Eden 1GHz, 512MB RAM, 60GB HDD, Win XP Pro

54,00 60,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Radiant POS systém P1220, Celeron M 800, 512MB RAM, 40GB HDD, 12.1 touch screen

0 out of 5
(0)

Radiant POS systém P1220, Celeron M 800, 512MB RAM, 40GB HDD, 12.1 touch screen

IBM ThinkCentre S51 (trieda B) Celeron 2.66GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP Pro (8172-KGV)

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre S51 (trieda B) Celeron 2.66GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP Pro (8172-KGV),

30,00 36,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

22,80 28,80  s DPH Výber možnostíPorovnať

Dell Optiplex GX520 Celeron D 331-346, 512MB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, FDD, WinXP Pro

0 out of 5
(0)

Dell Optiplex GX520 Celeron D 331-346, 512MB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, FDD, WinXP Pro

30,00 36,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

IBM NetVista P4 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD, WinXP

0 out of 5
(0)

IBM NetVista P4 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD, WinXP

22,80 28,80  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP d530 SFF

HP d530 SFF Pentium 4 2.80GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD/CDRW, Win XP Pro

0 out of 5
(0)

PC HP d530 SFF Pentium 4 2.80GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD/CDRW, Windows XP Professional

Dostupnosť:

2 na sklade

34,80 40,80  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dx2000 MT

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

0 out of 5
(0)

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

Dostupnosť:

2 na sklade

24,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Mini PC Via C3 Eden 1GHz, 512MB RAM, 60GB HDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)

Mini PC Via C3 Eden 1GHz, 512MB RAM, 60GB HDD, Win XP Pro

Dostupnosť:

1 na sklade

54,00 60,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Radiant POS systém P1220, Celeron M 800, 512MB RAM, 40GB HDD, 12.1 touch screen

0 out of 5
(0)

Radiant POS systém P1220, Celeron M 800, 512MB RAM, 40GB HDD, 12.1 touch screen

Dostupnosť:

24 na sklade

72,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

IBM ThinkCentre S51 (trieda B) Celeron 2.66GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP Pro (8172-KGV)

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre S51 (trieda B) Celeron 2.66GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP Pro (8172-KGV),

Dostupnosť:

1 na sklade

30,00 36,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

Dostupnosť:

2 na sklade

16,80  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

0 out of 5
(0)

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

Dostupnosť:

3 na sklade

22,80 28,80  s DPH Výber možnostíPorovnať

Dell Optiplex GX520 Celeron D 331-346, 512MB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, FDD, WinXP Pro

0 out of 5
(0)

Dell Optiplex GX520 Celeron D 331-346, 512MB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, FDD, WinXP Pro

Dostupnosť:

1 na sklade

30,00 36,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

IBM NetVista P4 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD, WinXP

0 out of 5
(0)

IBM NetVista P4 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD, WinXP

Dostupnosť:

3 na sklade

22,80 28,80  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP d530 SFF 34,80 40,80  s DPH

HP d530 SFF Pentium 4 2.80GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD/CDRW, Win XP Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 13661-1-1

PC HP d530 SFF Pentium 4 2.80GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD/CDRW, Windows XP Professional

Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dx2000 MT 24,00  s DPH

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

0 out of 5
(0)
SKU: 31407

HP Compaq dx2000 MT Celeron D 2.53GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD-ROM, FDD

Pridať do košíkaPorovnať
54,00 60,00  s DPH

Mini PC Via C3 Eden 1GHz, 512MB RAM, 60GB HDD, Win XP Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 16742

Mini PC Via C3 Eden 1GHz, 512MB RAM, 60GB HDD, Win XP Pro

Výber možnostíPorovnať
72,00  s DPH

Radiant POS systém P1220, Celeron M 800, 512MB RAM, 40GB HDD, 12.1 touch screen

0 out of 5
(0)
SKU: 16382

Radiant POS systém P1220, Celeron M 800, 512MB RAM, 40GB HDD, 12.1 touch screen

Pridať do košíkaPorovnať
30,00 36,00  s DPH

IBM ThinkCentre S51 (trieda B) Celeron 2.66GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP Pro (8172-KGV)

0 out of 5
(0)
SKU: 16166

IBM ThinkCentre S51 (trieda B) Celeron 2.66GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-RW/DVD, FDD, Win XP Pro (8172-KGV),

Výber možnostíPorovnať
16,80  s DPH

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

0 out of 5
(0)
SKU: 15611

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD

Pridať do košíkaPorovnať
22,80 28,80  s DPH

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

0 out of 5
(0)
SKU: 15608

IBM ThinkCentre M50 desktop, 8187, Celeron 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, DVD-ROM, bez FDD, Win XP

Výber možnostíPorovnať
30,00 36,00  s DPH

Dell Optiplex GX520 Celeron D 331-346, 512MB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, FDD, WinXP Pro

0 out of 5
(0)
SKU: 14927

Dell Optiplex GX520 Celeron D 331-346, 512MB RAM, 80GB HDD, DVD-ROM, FDD, WinXP Pro

Výber možnostíPorovnať
22,80 28,80  s DPH

IBM NetVista P4 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD, WinXP

0 out of 5
(0)
SKU: 12553

IBM NetVista P4 2.4GHz, 512MB RAM, 40GB HDD, CD, WinXP

Výber možnostíPorovnať

Zobrazených všetkých 9 výsledkov