512MB

Sony Vaio PCG-61211M

Sony Vaio PCG-61211M (trieda B), Core i3-370M, 3GB RAM, 500GB HDD, HD5470, DVD-RW, 14.0 LED, Win 7

0 out of 5
(0)

Notebook Sony Vaio PCG-61211M (trieda B), Core i3-370M, 3GB RAM, 500GB HDD, HD5470, DVD-RW, 14.0″ LED, Windows 7 Home Premium

135,00 141,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Lenovo ATi HD5450, 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)

Lenovo ATi HD5450, 512MB VRAM, low profile

ZOTAC GT610 PCI 512MB 64bit DDR3, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

ZOTAC GT610 PCI 512MB 64bit DDR3, 512MB VRAM

ASUS EN210 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

ASUS EN210 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM

ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)

ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM, low profile

Lenovo AMD Radeon HD7350, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

Lenovo AMD Radeon HD7350, 512MB VRAM

NVIDIA QUADRO NVS 310 512MB PCI-E, low profile

0 out of 5
(0)

NVIDIA QUADRO NVS 310 512MB PCI-E, low profile

HP AMD Radeon HD 6450 512MB, low profile

0 out of 5
(0)

HP AMD Radeon HD 6450 512MB, low profile

MSI N210-MD512, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

MSI N210-MD512, 512MB VRAM

Fujitsu Radeon HD5450 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

Fujitsu Radeon HD5450 512MB VRAM

Fujitsu GeForce 405 DP 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

Fujitsu GeForce 405 DP 512MB VRAM

Gigabyte GV-NX86T512H, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

Gigabyte GV-NX86T512H, 512MB VRAM

nVidia Quadro 400, 512MB VRAM, HP 642229-001

0 out of 5
(0)

nVidia Quadro 400, 512MB VRAM, HP 642229-001

nVidia Quadro NVS 300, 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)

nVidia Quadro NVS 300, 512MB VRAM, low profile

GIGABYTE GV-N96GMC-512H NVIDIA GeForce 9600 GSO GPU 512MB

0 out of 5
(0)

GIGABYTE GV-N96GMC-512H NVIDIA GeForce 9600 GSO GPU 512MB

HP AMD Radeon HD 6450 512MB

0 out of 5
(0)

HP AMD Radeon HD 6450 512MB

MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB

MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB

0 out of 5
(0)

PCI Express grafická karta MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB

Sapphire ATI Radeon HD 3650 512MB DDR2 PCI-E DUAL DVI-I/TVO

0 out of 5
(0)

Sapphire ATI Radeon HD 3650 512MB DDR2 PCI-E DUAL DVI-I/TVO

MSI N8400GS-D512H GeForce 8400 GS 512MB 64-bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

0 out of 5
(0)

MSI N8400GS-D512H GeForce 8400 GS 512MB 64-bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

Palit GF8400GS 512M DDR2 64B CRT DVI HDMI

0 out of 5
(0)

Grafická karta Palit GeForce 8400 GS 512MB 64-Bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

Sony Vaio PCG-61211M

Sony Vaio PCG-61211M (trieda B), Core i3-370M, 3GB RAM, 500GB HDD, HD5470, DVD-RW, 14.0 LED, Win 7

0 out of 5
(0)

Notebook Sony Vaio PCG-61211M (trieda B), Core i3-370M, 3GB RAM, 500GB HDD, HD5470, DVD-RW, 14.0″ LED, Windows 7 Home Premium

Dostupnosť:

1 na sklade

135,00 141,00  s DPH Výber možnostíPorovnať

Lenovo ATi HD5450, 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)

Lenovo ATi HD5450, 512MB VRAM, low profile

Dostupnosť:

1 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

ZOTAC GT610 PCI 512MB 64bit DDR3, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

ZOTAC GT610 PCI 512MB 64bit DDR3, 512MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

96,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

ASUS EN210 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

ASUS EN210 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM

Dostupnosť:

3 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)

ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM, low profile

Dostupnosť:

29 na sklade

24,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Lenovo AMD Radeon HD7350, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

Lenovo AMD Radeon HD7350, 512MB VRAM

Dostupnosť:

30 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

NVIDIA QUADRO NVS 310 512MB PCI-E, low profile

0 out of 5
(0)

NVIDIA QUADRO NVS 310 512MB PCI-E, low profile

Dostupnosť:

20 na sklade

24,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP AMD Radeon HD 6450 512MB, low profile

0 out of 5
(0)

HP AMD Radeon HD 6450 512MB, low profile

Dostupnosť:

3 na sklade

24,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

MSI N210-MD512, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

MSI N210-MD512, 512MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Fujitsu Radeon HD5450 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

Fujitsu Radeon HD5450 512MB VRAM

Dostupnosť:

2 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Fujitsu GeForce 405 DP 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

Fujitsu GeForce 405 DP 512MB VRAM

Dostupnosť:

11 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Gigabyte GV-NX86T512H, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)

Gigabyte GV-NX86T512H, 512MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

nVidia Quadro 400, 512MB VRAM, HP 642229-001

0 out of 5
(0)

nVidia Quadro 400, 512MB VRAM, HP 642229-001

Dostupnosť:

5 na sklade

20,40  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

nVidia Quadro NVS 300, 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)

nVidia Quadro NVS 300, 512MB VRAM, low profile

Dostupnosť:

3 na sklade

20,40  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

GIGABYTE GV-N96GMC-512H NVIDIA GeForce 9600 GSO GPU 512MB

0 out of 5
(0)

GIGABYTE GV-N96GMC-512H NVIDIA GeForce 9600 GSO GPU 512MB

Dostupnosť:

1 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

HP AMD Radeon HD 6450 512MB

0 out of 5
(0)

HP AMD Radeon HD 6450 512MB

Dostupnosť:

195 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB

MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB

0 out of 5
(0)

PCI Express grafická karta MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB

Dostupnosť:

1 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Sapphire ATI Radeon HD 3650 512MB DDR2 PCI-E DUAL DVI-I/TVO

0 out of 5
(0)

Sapphire ATI Radeon HD 3650 512MB DDR2 PCI-E DUAL DVI-I/TVO

Dostupnosť:

1 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

MSI N8400GS-D512H GeForce 8400 GS 512MB 64-bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

0 out of 5
(0)

MSI N8400GS-D512H GeForce 8400 GS 512MB 64-bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

Dostupnosť:

7 na sklade

20,40  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Palit GF8400GS 512M DDR2 64B CRT DVI HDMI

0 out of 5
(0)

Grafická karta Palit GeForce 8400 GS 512MB 64-Bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

Dostupnosť:

1 na sklade

18,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
Sony Vaio PCG-61211M 135,00 141,00  s DPH

Sony Vaio PCG-61211M (trieda B), Core i3-370M, 3GB RAM, 500GB HDD, HD5470, DVD-RW, 14.0 LED, Win 7

0 out of 5
(0)
SKU: C606VZH0

Notebook Sony Vaio PCG-61211M (trieda B), Core i3-370M, 3GB RAM, 500GB HDD, HD5470, DVD-RW, 14.0″ LED, Windows 7 Home Premium

Výber možnostíPorovnať
18,00  s DPH

Lenovo ATi HD5450, 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)
SKU: 31301

Lenovo ATi HD5450, 512MB VRAM, low profile

Pridať do košíkaPorovnať
96,00  s DPH

ZOTAC GT610 PCI 512MB 64bit DDR3, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 31197

ZOTAC GT610 PCI 512MB 64bit DDR3, 512MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

ASUS EN210 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 31172

ASUS EN210 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
24,00  s DPH

ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)
SKU: 31152

ASUS EAH4350 SILENT/DI/512MD2(LP), 512MB VRAM, low profile

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

Lenovo AMD Radeon HD7350, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 31149

Lenovo AMD Radeon HD7350, 512MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
24,00  s DPH

NVIDIA QUADRO NVS 310 512MB PCI-E, low profile

0 out of 5
(0)
SKU: 30950

NVIDIA QUADRO NVS 310 512MB PCI-E, low profile

Pridať do košíkaPorovnať
24,00  s DPH

HP AMD Radeon HD 6450 512MB, low profile

0 out of 5
(0)
SKU: 30822

HP AMD Radeon HD 6450 512MB, low profile

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

MSI N210-MD512, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 17099

MSI N210-MD512, 512MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

Fujitsu Radeon HD5450 512MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 16670

Fujitsu Radeon HD5450 512MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

Fujitsu GeForce 405 DP 512MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 16668

Fujitsu GeForce 405 DP 512MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

Gigabyte GV-NX86T512H, 512MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 15952

Gigabyte GV-NX86T512H, 512MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
20,40  s DPH

nVidia Quadro 400, 512MB VRAM, HP 642229-001

0 out of 5
(0)
SKU: 15679

nVidia Quadro 400, 512MB VRAM, HP 642229-001

Pridať do košíkaPorovnať
20,40  s DPH

nVidia Quadro NVS 300, 512MB VRAM, low profile

0 out of 5
(0)
SKU: 15322

nVidia Quadro NVS 300, 512MB VRAM, low profile

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

GIGABYTE GV-N96GMC-512H NVIDIA GeForce 9600 GSO GPU 512MB

0 out of 5
(0)
SKU: 13967

GIGABYTE GV-N96GMC-512H NVIDIA GeForce 9600 GSO GPU 512MB

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

HP AMD Radeon HD 6450 512MB

0 out of 5
(0)
SKU: 13882

HP AMD Radeon HD 6450 512MB

Pridať do košíkaPorovnať
MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB 18,00  s DPH

MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB

0 out of 5
(0)
SKU: 13265

PCI Express grafická karta MSI nVidia GeForce 8800GT 512MB

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

Sapphire ATI Radeon HD 3650 512MB DDR2 PCI-E DUAL DVI-I/TVO

0 out of 5
(0)
SKU: 13134

Sapphire ATI Radeon HD 3650 512MB DDR2 PCI-E DUAL DVI-I/TVO

Pridať do košíkaPorovnať
20,40  s DPH

MSI N8400GS-D512H GeForce 8400 GS 512MB 64-bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

0 out of 5
(0)
SKU: 4719072143640

MSI N8400GS-D512H GeForce 8400 GS 512MB 64-bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

Pridať do košíkaPorovnať
18,00  s DPH

Palit GF8400GS 512M DDR2 64B CRT DVI HDMI

0 out of 5
(0)
SKU: 4710636264245

Grafická karta Palit GeForce 8400 GS 512MB 64-Bit DDR2 PCI Express 2.0 x16

Pridať do košíkaPorovnať

Zobrazujú sa výsledky 1–20 z 21