VGA (D-SUB)

HP Compaq dc5850 SFF

HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon BE-2400, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

Počítač HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon64 X2 BE-2400, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Home

50,40 56,40  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dc5850 SFF

HP Compaq dc5850 SFF – AMD X2 4450B, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

Počítač HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon64 X2 4450B, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Home

50,40 56,40  s DPH Výber možnostíPorovnať

Diamond FIRE 1K PRO PCI 8MB

0 out of 5
(0)

Diamond FIRE 1K PRO PCI 8MB

Trident TVGA8900C, 512kB VRAM

0 out of 5
(0)

Trident TVGA8900C, 512kB VRAM

S3 Trio 32 PCI, 1MB VRAM

0 out of 5
(0)

S3 Trio 32 PCI, 1MB VRAM

Sparkle SP5300 nVidia M64/32MB

0 out of 5
(0)

Sparkle SP5300 nVidia M64/32MB

3G Graphic GeForce2 MX400LP 64MB SDR

0 out of 5
(0)

3G Graphic GeForce2 MX400LP 64MB SDR

ATi Rage 128 Pro, 16MB VRAM

0 out of 5
(0)

ATi Rage 128 Pro, 16MB VRAM

GF2 MX-400/32M 128bit, 32MB VRAM

0 out of 5
(0)

GF2 MX-400/32M 128bit, 32MB VRAM

GV-2MX00G-000 MX400-128 bit, 64MB VRAM

0 out of 5
(0)

GV-2MX00G-000 MX400-128 bit, 64MB VRAM

Inno3D MX(400) 64BIT 64MB AGP DDR VA

0 out of 5
(0)

Inno3D MX(400) 64BIT 64MB AGP DDR VA

Sparkle SP6800M4D / 64MB DDR

0 out of 5
(0)

Sparkle SP6800M4D / 64MB DDR

MX200 64M

nVidia GeForce2 MX200 64MB

0 out of 5
(0)

GeForce2 MX200 64MB DDR 64Bit

HP Compaq dc5850 SFF

HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon BE-2400, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

Počítač HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon64 X2 BE-2400, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Home

Dostupnosť:

1 na sklade

50,40 56,40  s DPH Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dc5850 SFF

HP Compaq dc5850 SFF – AMD X2 4450B, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)

Počítač HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon64 X2 4450B, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Home

Dostupnosť:

4 na sklade

50,40 56,40  s DPH Výber možnostíPorovnať

Diamond FIRE 1K PRO PCI 8MB

0 out of 5
(0)

Diamond FIRE 1K PRO PCI 8MB

Dostupnosť:

1 na sklade

36,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Trident TVGA8900C, 512kB VRAM

0 out of 5
(0)

Trident TVGA8900C, 512kB VRAM

Dostupnosť:

2 na sklade

48,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

S3 Trio 32 PCI, 1MB VRAM

0 out of 5
(0)

S3 Trio 32 PCI, 1MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

12,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Sparkle SP5300 nVidia M64/32MB

0 out of 5
(0)

Sparkle SP5300 nVidia M64/32MB

Dostupnosť:

1 na sklade

3,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

3G Graphic GeForce2 MX400LP 64MB SDR

0 out of 5
(0)

3G Graphic GeForce2 MX400LP 64MB SDR

Dostupnosť:

1 na sklade

6,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

ATi Rage IIC AGP, 4MB VRAM

0 out of 5
(0)

ATi Rage IIC AGP, 4MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

3,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Inno3D MX(200) 32MB AGP

0 out of 5
(0)

Inno3D MX(200) 32MB AGP

Dostupnosť:

1 na sklade

3,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

ATi Rage 128 Pro, 16MB VRAM

0 out of 5
(0)

ATi Rage 128 Pro, 16MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

3,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

GF2 MX-400/32M 128bit, 32MB VRAM

0 out of 5
(0)

GF2 MX-400/32M 128bit, 32MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

3,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

ATi Rage XL, 8MB VRAM

0 out of 5
(0)

ATi Rage XL, 8MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

3,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Xpert2000Pro Ultra 32M AGP

0 out of 5
(0)

Xpert2000Pro Ultra 32M AGP

Dostupnosť:

1 na sklade

3,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
Dostupnosť:

1 na sklade

3,60  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

GV-2MX00G-000 MX400-128 bit, 64MB VRAM

0 out of 5
(0)

GV-2MX00G-000 MX400-128 bit, 64MB VRAM

Dostupnosť:

1 na sklade

6,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Inno3D MX(400) 64BIT 64MB AGP DDR VA

0 out of 5
(0)

Inno3D MX(400) 64BIT 64MB AGP DDR VA

Dostupnosť:

1 na sklade

6,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Sparkle SP6800M4D / 64MB DDR

0 out of 5
(0)

Sparkle SP6800M4D / 64MB DDR

Dostupnosť:

1 na sklade

6,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

Manli GeForce2 MX-400 64MB

0 out of 5
(0)

Manli GeForce2 MX-400 64MB

Dostupnosť:

3 na sklade

6,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
MX200 64M

nVidia GeForce2 MX200 64MB

0 out of 5
(0)

GeForce2 MX200 64MB DDR 64Bit

Dostupnosť:

2 na sklade

6,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať

SP6800M4/64MB 128Bit

0 out of 5
(0)

SP6800M4/64MB 128Bit

Dostupnosť:

1 na sklade

6,00  s DPH Pridať do košíkaPorovnať
HP Compaq dc5850 SFF 50,40 56,40  s DPH

HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon BE-2400, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: AJ459AV-1

Počítač HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon64 X2 BE-2400, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Home

Výber možnostíPorovnať
HP Compaq dc5850 SFF 50,40 56,40  s DPH

HP Compaq dc5850 SFF – AMD X2 4450B, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista

0 out of 5
(0)
SKU: AJ459AV

Počítač HP Compaq dc5850 SFF – AMD Athlon64 X2 4450B, 2GB RAM, 160GB HDD, DVD-RW, Vista Home

Výber možnostíPorovnať
36,00  s DPH

Diamond FIRE 1K PRO PCI 8MB

0 out of 5
(0)
SKU: 31436

Diamond FIRE 1K PRO PCI 8MB

Pridať do košíkaPorovnať
48,00  s DPH

Trident TVGA8900C, 512kB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 31063

Trident TVGA8900C, 512kB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
12,00  s DPH

S3 Trio 32 PCI, 1MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 31035

S3 Trio 32 PCI, 1MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
3,60  s DPH

Sparkle SP5300 nVidia M64/32MB

0 out of 5
(0)
SKU: 30951

Sparkle SP5300 nVidia M64/32MB

Pridať do košíkaPorovnať
6,00  s DPH

3G Graphic GeForce2 MX400LP 64MB SDR

0 out of 5
(0)
SKU: 30854

3G Graphic GeForce2 MX400LP 64MB SDR

Pridať do košíkaPorovnať
3,60  s DPH

ATi Rage IIC AGP, 4MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 17314

ATi Rage IIC AGP, 4MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
3,60  s DPH

Inno3D MX(200) 32MB AGP

0 out of 5
(0)
SKU: 17085

Inno3D MX(200) 32MB AGP

Pridať do košíkaPorovnať
3,60  s DPH

ATi Rage 128 Pro, 16MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 16981

ATi Rage 128 Pro, 16MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
3,60  s DPH

GF2 MX-400/32M 128bit, 32MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 16700

GF2 MX-400/32M 128bit, 32MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
3,60  s DPH

ATi Rage XL, 8MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 15148

ATi Rage XL, 8MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
3,60  s DPH

Xpert2000Pro Ultra 32M AGP

0 out of 5
(0)
SKU: 15139

Xpert2000Pro Ultra 32M AGP

Pridať do košíkaPorovnať
3,60  s DPH

R128P ULTRA SD32M

0 out of 5
(0)
SKU: 15137

R128P ULTRA SD32M

Pridať do košíkaPorovnať
6,00  s DPH

GV-2MX00G-000 MX400-128 bit, 64MB VRAM

0 out of 5
(0)
SKU: 15116

GV-2MX00G-000 MX400-128 bit, 64MB VRAM

Pridať do košíkaPorovnať
6,00  s DPH

Inno3D MX(400) 64BIT 64MB AGP DDR VA

0 out of 5
(0)
SKU: 15114

Inno3D MX(400) 64BIT 64MB AGP DDR VA

Pridať do košíkaPorovnať
6,00  s DPH

Sparkle SP6800M4D / 64MB DDR

0 out of 5
(0)
SKU: 15111

Sparkle SP6800M4D / 64MB DDR

Pridať do košíkaPorovnať
6,00  s DPH

Manli GeForce2 MX-400 64MB

0 out of 5
(0)
SKU: 15108

Manli GeForce2 MX-400 64MB

Pridať do košíkaPorovnať
MX200 64M 6,00  s DPH

nVidia GeForce2 MX200 64MB

0 out of 5
(0)
SKU: 15102

GeForce2 MX200 64MB DDR 64Bit

Pridať do košíkaPorovnať
6,00  s DPH

SP6800M4/64MB 128Bit

0 out of 5
(0)
SKU: 15082

SP6800M4/64MB 128Bit

Pridať do košíkaPorovnať

Zobrazujú sa výsledky 1–20 z 23