Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

  • Osobné údaje klienta umožňujú vykonať nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne slúžia na identifikáciu platby uskutočnenej bankovým prevodom.
  • Pri objednávke na diaľku cez e-shop alebo telefonicky požadujeme len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k uzavreniu zmluvy. V prípade, ak tieto osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, emailová adresa pre potvrdenie objednávky a telefonický kontakt pre kuriéra) nebudú poskytnuté, nie je môžné uzatvoriť zmluvu. Tieto údaje klienta sú využívané len v súvislosti s dodaním tovaru.
  • Pri osobnom odbere identifikačné údaje klienta nepožadujeme.